Fint badvatten i länets sjöar

Vattenkvaliteten i länets badsjöar är god. Det visar en sammanställning som Naturvårdsverket har gjort av samtliga vattenprovtagningar som gjorts under de senaste två badsäsongerna.
1999 och 2000 togs totalt 1 164 vattenprover i Jönköpings län, och av dem så var bara 13 otjänliga. Men enstaka otjänliga vattenprover vid en badplats betyder inte att det är farligt att bada i sjön, utan talar bara om att det var illa just då och just där. Ett nytt prov några dagar senare kan visa att vattnet är tjänligt igen. Otjänliga prov innebär alltid att kommunen ska utreda orsaken och sen vidta åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten. Men en sjö i länet fick inte godkänt under förra sommaren. I sjön Hindsen strax öster om Värnamo, vid badplatsen i Näsbyholm, var det vid ett provtillfälle för hög halt av koliebakterier, och ett tunt lager alger i vattnet, men inte så mycket att det blev badförbud. Men kraftig algblomning blir allt vanligare i svenska sjöar, konstaterar Naturvårdsverket. Är det varmt ute och lungt vatten, och du ser att det är så mycket alger i vattnet att det blir grönt, blågrönt eller gulaktigt så ska du inte bada. Algerna kan bilda ett gift som man kan bli sjuk av.