Chefer anklagas för stöld

Det kommunala projektet ServiKom i Ljungby som är till för arbetslösa får nu skarp kritik av före detta deltagare.
I ett anonymt brev till kommunen anklagar de ledningen för projektet för oegentligheter. Bland annat ska arbetsledarna ha tagit saker som skänkts till ServiKom, och dessutom ha använt ServiKoms bilar för privat bruk. Kommunrevisorerna, som utrett anklagelserna, har inte kunnat bekräfta att de är riktiga, men kritiserar nu ServiKoms rutiner. Bland annat finns inga ordentliga förteckningar över vilka varor som finns hos ServiKom, och så saknas körjournaler i samtliga bilar.