Ny forskning om inomhusmiljö

Vid Cementa reserach i Slite pågår flera forskningsprojekt om hur betong påverkar vår inomhusmiljö. Det handlar bland annat om att minska problemen med fukt i betong och om betong eventuellt kan avge gaser som påverkar miljön.
Debatter om byggfusk och så kallade sjuka hus gör att byggindustrin själva känner kravet att reda ut problem med fukt och dålig inomhusmiljö. Därför har företag som Cementa tagit chansen och knutit till sig olika forskare. Forskningen betalas till hälften av cementindustrin och till hälften av stiftelsen för kunskap- och kompetensutveckling. Niklas Johansson, doktorand vid Lunds tekniska högskola. Han undersöker hur betong torkar så att man undviker fuktproblem. Bland annat har han studerat olika betongsorter och hur man kan få betong att torka snabbare med värmeslingor.