EU-avgörande idag om det omstridda ogräsmedlet Glyfosat

2:33 min

Idag avgörs hur länge ogräsmedlet glyfosat ska få fortsätta användas i EU. Världshälsoorganisationen, WHO, har varnat för riskerna för cancer, men forskare är oeniga om hur farligt medlet är.

Glyfosat är världens mest använda bekämpningsmedel. Det finns i det välkända preparatet Roundup. Men det är också vida spritt i miljön. Man har hittat det i vatten och i livsmedel och i människor.

En studie i Tyskland visade att glyfosat fanns i urinen hos över 99 procent av de undersökta personerna. Idag tar EU-kommissionens expertmyndighet ställning till om glyfosat ska få fortsätta användas inom EU, efter en intensiv debatt om cancerriskerna. 

Världshälsoorganisationen WHO har varnat för att cancerrisken kan vara större än tidigare känt, medan Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) tonar ned risken.

Henrik Kylin, professor i miljökemi vid Linköpings universitet, anser att försiktighetsprincipen bör gälla:

– Det finns studier som visar på diffusa effekter, både cancer och utvecklingsstörningar, alltså kroppsliga utvecklingsstörningar hos olika organismer. Men det är väldigt svårt, det finns inget stort material som med klarhet visar på en specifik effekt, säger Henrik Kylin.

Lantbruket vill gärna se förlängt tillstånd för glyfosat, som är effektivt mot besvärliga ogräs som kvickrot. Det verkar genom att hindra växten från att bilda proteiner den behöver för att växa.

Enligt Magnus Franzén som arbetar med växtskyddsfrågor vid Jordbruksverket, skulle det bli fler rundor med traktor och redskap på åkrarna om inte glyfosat fanns.

Det medför andra nackdelar enligt Magnus Franzén:

 – En ökad mekanisk bekämpning innebär att man bearbetar marken mer, det kommer att gå åt mer bränsle och det blir mer koldioxidutsläpp.

– Det sätter också fart på mineraliseringen av växtnäringsämnena i marken, och det leder till ökade utsläpp av växtnäringsämnen och en ökad övergödning, förklarar han. 

Glyfosat ingår i ca en tredjedel av de växtskyddsmedel som säljs i Sverige. Roundup används av lantbrukare och andra yrkesodlare, men det finns också varianter i trädgårdsbutiker. Även om de säljs fritt är de inte harmlösa. 

– Det som säljs till privatpersoner är ju milda varianter, men fundera ändå en gång till på om du verkligen behöver det.I de flesta fall tror jag man klarar sig med ogräsättika, berättar berättar Henrik Kylin. 

Jag har sett barn använda Roundup för att spruta på maskrosorna. Vad riskerar de?

– Det tycker jag de ska låta bli. Det ska vuxna hantera, säger Henrik Kylin.