Kävlinge bjuder ut slam

Berget av rötslam från de skånska reningsverken växer. Kävlinge kommun erbjuder nu fri hemkörning och utspridning för dem som vill ta emot det.
- Detta är ju ett akut problem mer eller mindre i hela Sverige, säger Tom Nielsen, VA-chef i Kävlinge kommun. För några år sedan avrådde LRF sina medlemmar från att använda rötslam i livsmedelsproduktion. Efter det har det varit mer eller mindre tvärstopp för slammet. Nu hoppas reningsverken kunna göra slammet så pass rent att bönderna ska vilja börja använda det igen. Energiskogsodling kan vara ett sätt att bli av med rötslammet. Kävlinge kommun erbjuder fri hemkörning och utspridning av slam från kommunens reningsverk till Skånes energiskogsodlare. Det har lett till att lantbrukare i andra kommuner köper slam därifrån. I Kävlinge har man satsat sex miljoner kronor på att bygga en ultraljudsanläggning för att få bukt med slamberget. Man ska försöka minska volymen genom att ta bort vattnet i slammet. Men än så länge ger inte utbjudningen av slam några pengar, bara kostnader för Kävlinge. I slutändan kan det drabba konsumenterna. - Någonstans måste vi ju finansiera detta. Det enda ställe vi får våra pengar från är ju VA-taxan. Blir det dyrare, så kan man till sist bli tvungen att höja, säger Tom Nielsen, VA-chef i Kävlinge. Bengt Persson, styrelseledamot i Lantbrukarnas Riksförbund, utesluter inte att bönderna i Skåne i framtiden kan komma att använda rötslam på sina åkrar. - Förhoppningsvis kommer det öppningar nu som gör att det med trygghet kan användas även i livsmedelsproduktion. Dom skånska kommuner som kommit längst med sin rening av slammet är Kristianstad, Eslöv och Svalöv.