Fortfarande höga halter förbjudet gift i fågelägg

Det högfluorerade ämnet PFOS har varit förbjudet inom EU i tio år, men återfinns fortfarande i oförändrade halter i äggen hos olika rovfågelarter.

Forskare från Naturhistoriska riksmuseet har tillsammans med Örebro universitet samlat in ägg från bland annat fiskgjuse mellan åren 1997 och 2013. Forskarna kan konstatera att halterna inte har sjunkit.

40 procent av de ägg man samlade in under 2013 hade dessutom halter över den nivå som konstaterats skadlig i andra arter. I studier på kyckling har sådana nivåer exempelvis gjort att färre ägg kläcktes.

Men forskarna är inte förvånade över resultatet.

– Nej, jag är inte förvånad. Många av de här ämnena finns ju kvar. De bryts inte ner, säger Ylva Lind, intendent vid Naturhistoriska riksmuseet.

Inte heller Daniel Borg, toxikolog och riskbedömare på Kemikalieinspektionen, tycker att resultatet är oväntat. Studien stämmer väl överens med vad man sett tidigare, säger han.

– De här halterna kan man förvänta sig. De högfluorerade ämnena finns kvar i naturen därför att de är oerhört svåra att bryta ner. Många av dem kan dessutom anrikas i levande organismer, vilket gör att vi kan hitta dem i fåglar och i fågelägg, säger han.

Källa: Comparison of PFASs contamination in the freshwater and terrestrial Environments by analysis of eggs from osprey (Pandionhaliaetus), tawnyowl (Strixaluco), andcommonkestrel (Falcotinnunculus). Ulrika Eriksson et al, 2016. Environmental research.

http://dx.doi.org/10.1016/j.envres.2016.04.038