Negativa till 3G-mast

Åtta bostadsrättsföreningar på Norrstrand i Karlstad överklagar till länsstyrelsen kommunens beslut att tillåta en nybyggnad av en 3G-mast och teknikbyggnad på Svinbäcksberget.
Bostadsrättsföreningarna skrev till kommunen om sin oro för strålningsrisker, och menar att den oron inte tagits på allvar. Dessutom anser de att den planerade masten och teknikbyggnaden är en större avvikelse från gällande detaljplan och att det därför ska upprättas en ny detaljplan över området tillsammans med en miljökonsekvensbeskrivning.