DEBATT

Cilla Benkö: Sälja P3 inte svaret på svenska radiomarknadens problem

I en debattartikel i Svenska Dagbladet skriver Bauer Medias vd Staffan Rosell att han tycker att Sveriges Radio ska sälja P3.
   Här är Sveriges Radios vd Cilla Benkös svar till Rosell.

Bauer Media verkar ha problem med att Sveriges Radio gör bra radio. Bra radio är att ta både public service-uppdraget och hela publiken på allvar. Och den unga publiken uppskattar P3 – var fjärde person mellan 20 och 34 år lyssnar på P3 varje dag. Det skulle den nog inte göra om inte Sveriges Radio omsatte radio- och tv-avgiften till kvalitativt innehåll: journalistik, kulturell mångfald, egenproducerat drama, unika dokumentärer och konsertupplevelser med både svenska och utländska artister.

Att påstå att just P3 i det här sammanhanget sticker ut som en kommersiell produkt med samma musikprofil som Mix Megapol, NRJ och Rix FM är helt enkelt fel.
   Idag är P3 den enda oberoende icke-kommersiella mediekanalen för en ung publik. I en tid där filterbubblor blir allt tydligare är den stora unga kanalen avgörande för en fungerande demokrati som också inkluderar unga.

Men huvudargumentet för att behålla P3 i public service-familjen vilar inte på ideologi, det vilar på vad P3 faktiskt gör. P3 gör radio för unga på ett sätt som ingen annan gör i Sverige. För att citera Staffan Rosell: ung radio som ”har ett allmänintresse men som inte är kommersiellt gångbar”. Det är precis det P3 är.

P3:s ambition är att guida och sprida kunskap vilket innebär att kanalen innehåller en stor del tal. P3 erbjuder olika sorters program och spelar mycket mer varierad musik än den kommersiella radion – fler olika titlar i fler genrer. P3 lyfter framför allt fram svenskproducerad musik, bred som smal, och satsar på oetablerade artister.

Här finns P3 Nyheter, med egen nyhetsredaktion med reportrar över hela Sverige, egen utrikeskorrespondent och eget team med grävande journalister – allt för det unga perspektivet.

Här finns P3 Dokumentär, flerfaldigt prisat som ”Årets Folkbildare” som genom åren har nått en stor, ung publik med samtidshistoria och fördjupande journalistik.

Här finns kunskap och fördjupning redan på morgonen. Morgonpasset i P3 direktsänder dagligen en lång intervju med expertgäster i allt från digital kapprustning till den amerikanska medborgarrättsrörelsen och EU. Att man gör det på ett underhållande sätt förminskar inte själva innehållet.

Här finns ett dagligt kvalificerat musikjournalistiskt magasin, nyskriven humor och satir, nischprogram för olika kulturyttringar som till exempel spel, sexualupplysning, specialprogram för icke-utgiven musik såväl som unika konsertupplevelser. Dessutom går P3 precis nu i bräschen för ungt radiodrama genom att starta P3 Serie som presenterar nyskriven svensk dramatik i serieform av flera olika svenska författare. Det är en modig satsning som bryter ny mark och skapar nya format.

Sammanfattningsvis lever P3 med råge upp till sitt stora och viktiga uppdrag som Bauer Media, i sin frustration över att digitalradion är i vänteläge, blandar ihop med bristen på FM-frekvenser. Sveriges Radio är överens med Bauer Media och den övriga radiobranschen att radio behöver utvecklas för att möta de utmaningar alla medier står inför. En övergång från analoga till digitala marksändningar skulle ge hela radiomarknaden – och publiken – nya möjligheter till mer varierat både bredare och nischat utbud.

Dessutom har kulturdepartementet nu gett PTS (Post- och telestyrelsen) i uppdrag att utreda möjligheten att få fram en eller två nationella FM-kanaler utöver de som redan finns. Det skulle ge det utrymme kommersiell radio efterfrågar, vilket vi välkomnar.

Men förslaget att sälja ut P3 kan inte vara svaret på den svenska radiomarknadens problem och lär inte heller göra lyssnarna glada. En nationell kommersiell kanal på bekostnad av P3 leder knappast till ökad mångfald i radioutbudet för unga. Om inte P3 lyfter fram nya talanger, ny musik, ny kultur och nyheter för unga – vem ska då göra det?

Läs Staffan Rosells debattartikel i SvD