Ny litteratur ska lära förskolebarn i Eskilstuna om HBTQ-frågor

1:49 min

Sedan årsskiftet har alla förskolor i Eskilstuna kommun jobbat på ett nytt sätt för att lära barnen hur olika familjer kan se ut.

Under den pågående terminen har alla förskolor i Eskilstuna jobbat med ett metodmaterial som RFSL har tagit fram och som är en del i förskolans demokratiarbete.

Syftet är att lära barnen att det finns olika familjekonstellationer och olika sexuella läggningar och könsidentiteter.

På Skiftingehus förskola, där Eva Hasselqvist Danielsson är lärare, har de bland annat satsat på att ta in barnlitteratur där karaktärerna i böckerna inte följer heteronormen.

– Det kan vara en bok som heter Gösta och Johan som handlar om två giraffpappor som så gärna vill ha ett barn, eller boken Pappa, pappa och jag som också handlar om två pappor. När vi läst något bok så pratar vi om hur olika familjer kan se ut och att alla familjer är okej, säger hon.

Här har lärarna börjat tänka på hur de tilltalar barnen och att inte dela upp dem i tjejer och killar, utan istället säga deras namn eller bara ”barnen”. Och så pratar de mycket om att man får bli kär i vem man vill.

– Ju mer som barnen får prata om tidigt, desto lättare tror jag det blir att motverka homofobi och transfobi och att man accepterar olikheter när man blir äldre. Jag tror att det är viktigt att lära sig det tidigt.