Asylsökande barn ska åldersbestämmas

2:16 min

Ensamkommande barn som söker asyl kan börja åldersbestämmas medicinskt redan om någon månad.

Regeringen har nu fattat beslut om att det blir Rättsmedicinalverket som får uppdraget att se till att medicinska åldersbedömningar börjar användas så snart som möjligt.

Justitieminister Morgan Johansson anser att det är hög tid att få ordning på systemet.

– Det har redan gått alldeles för lång tid. Det är viktigt att få igång åldersbedömningarna både när det gäller asylprocessen men också när det gäller säkerheten för de barnen som bor på våra boenden, säger Morgan Johansson.

Vad är det som Rättsmedicinalverket ska göra?

– De får ett skarpt uppdrag att sätta igång med de här åldersbedömningarna så fort som möjligt. Vi säger att det ska vara i drift redan under hösten, säger Morgan Johansson.

Det var i november förra året som regeringen presenterade ett antal förslag för att drastiskt minska antalet asylsökande som söker sig till Sverige. Ett av förslagen var att införa medicinsk åldersbedömning.

Det här är en omdiskuterad fråga eftersom det är svårt att hitta metoder som är träffsäkra.

I april presenterade Socialstyrelsen en rapport som går ut på att den säkraste metoden sannolikt är magnetkamera, men att det krävs en pilotstudie innan man vet precis hur säker den här metoden är.

Men vilken metod som ska användas och vilka vetenskapliga resultat som behövs för att kunna använda metoden, lägger sig regeringen inte i.

– Vilka som är säkrast och vad som ska användas och i vilket skede blir upp till myndigheterna, säger justitieminister Morgan Johansson.

Redan idag gör Rättsmedicinalverket medicinska åldersbedömningar när det gäller brottmål, men för att nu även ha ansvaret för bedömningar av asylsökande, måste kapaciteten ökas väsentligt.

Den 15 juni ska man lämna en första rapport om det och i november ska åldersbestämningarna vara igång och då vill regeringen ha en ny rapport.

Frågan är om man hinner om man samtidigt ska leva upp till regeringens krav om att metoden ska vara rättssäker.

– Vi kommer att titta på de metoder som finns, i samråd med Socialstyrelsen, säger Rättsmedicinalverkets generaldirektör Monica Rodrigo.

– Vi kommer även att titta på hur man gör i andra länder. Vi uttalar ju oss aldrig med större säkerhet än vad de vetenskapliga metoderna tillåter. Det är alltid rättssäkerheten som står i fokus.