Kälarne hälsocentral stängd

Från i dag stängs hälsocentralen i Kälarne.
Orsaken är att landstinget inte lyckats rekrytera någon läkare till orten. Den medicinska servicen i Kälarne består i fortsättningen av en bemannad distriktssköterskemottagning och en barnavårdscentral. De Kälarnebor som behöver läkarhjälp får fortsättningsvis söka sig till Hammarstrand eller Bräcke.