Operationsköer onödigt långa

Bristen på rehabiliteringsplatser för äldre i Uppsala drabbar nu även patienter som står i kö för att opereras på Akademiska sjukhuset.
På ortopeden tvingas man skjuta upp många operationer eftersom sängplatserna upptas av äldre som egentligen skulle tas om hand av kommunen. - De ringer oss dagligen från den här kön och är förtvivlade för att dom inte kan få bli opererade, samtidigt som vi inte "får hem" patienterna eftersom kommunen inte tar emot dem, säger Karin Larsson som är vårdenhetschef på ortopeden på Akademiska sjukhuset: På avdelningen 70E på Akademiska sjukhuset finns 23 sängplatser som är till för patienter som ska operera knän eller höften. Av de 23 sängplatserna kan ibland hälften vara upptagna av äldre som redan har opererats och som egentligen kommunen ska ta hand om. Specialistpersonal på Akademiska sjukhuset tvingas utföra rena omsorgssyssslor och de 400 personer som idag står i kö för operation får vänta ännu längre på behandling. Upplandsnytt har tidigare berättat att bristen på rehabilteringsplatser i Uppsala gör att kommunens vårdkostnader ökat kraftigt. Att det även förlänger operationsköerna på Akademiska sjukhuset kände inte vårdutskottets ordförade Jan Ask till: - Det har jag inte hört förut och de har inte fört fram några sådana synpunkter till oss på kommunen.