Hyresvärd tvingas mögelsanera bostad

4:47 min

Hyresgästföreningen i Sörmland driver just nu två ärenden mot en privat hyresvärd på en mindre ort utanför Nyköping. Det handlar om omfattande mögelproblem och hyresgästföreningen överväger att kräva skadestånd för hyresgästens räkning .

I det ena fallet handlar det om en familj i en bostad där kommunens miljöenhet konstaterat stora mögelproblem och där flera av barnen haft allvarliga allergiska problem.

 Flerbarnsmamman Caroline som vi kallar henne eftersom hon inte vill att vi publicerar hennes namn berättar om barnens allergiproblem.

– De har haft en väldigt segdragen hosta med segt slem, och de har hostat till de har kräkts. Och vi trodde att det bara var en långdragen förkylning. Men sen visade det sig att det var på grund av att vi hade så dålig inomhusmiljö med svartmögel som vandrade runt i bostaden. Vi har fått reda på av läkare att det är luften som gör oss sjuka, och sjukare, säger Caroline.  

Hon visar oss runt i bostaden och visar vad hon ser som att fastighetsägaren bara målat över mögelskador utan att först sanera. Och på baksidan av villan har fastighetsägaren ställt ut och med en skarvsladd kopplat in tvättmaskin och torktumlare under bar himmel liksom en varmvattenberedare.

– Jag blev jätterädd, det var i torsdags förra veckan som de gjorde det här, och då ringde jag en elfirma som hade jour som sa att jag skulle hålla mig och barnen därifrån, och koppla ur det om jag kunde, och borde inte använda varmvattenberedaren, säger Caroline.

När vi besöker bostaden så är tvättmaskin och torktumlare bortkopplade, men varmvattenberedaren står fortfarande inkopplad utanför huset.  

Ett bakstycke på varmvattenberedaren saknas och Caroline är orolig för vad som skulle hända om något av hennes barn skulle stoppa in fingrarna.

– Det här är livsfarligt, säger Caroline. 

Eftersom mögel- och ventilationsproblemen enligt miljönämnden varit så omfattande så har nämnden förelagt fastighetsägaren att senast idag åtgärda problemen med hot om vite på totalt 90 000 kronor.

Nämnden krävde också att fastighetsägaren ska erbjuda en ersättningslägenhet under tiden med stöd av en överläkare vid kliniken för arbets- och miljömedicin i Örebro, som säger att det är olämpligt att de allergiska barnen bor där under saneringen.

Men länsstyrelsen har givit fastighetsägaren rätt och han har inte tagit fram någon annan bostad.

Enlig Caroline så har fastighetsägaren också försökt förmå dem att flytta.

– Borde inte ni söka efter något annat och ni borde väl ta och flytta härifrån, har han sagt flera gånger. Han har också sagt att han ska se till att miljömyndigheten stänger huset för då kan jag riva ditt kontrakt, säger Caroline.

Fastighetsägaren säger till P4 Sörmland att ventilationen i fastigheten är åtgärdad och mögelsaneringen verkställd. Han säger vidare att han anser att det är föräldrarnas ansvar att se till att barnen lever i en god miljö och att han inte har nån skyldighet att ta fram något ersättningsboende.

Han hävdar att han aldrig bett familjen att flytta eller hotat riva något kontrakt. Då det gäller tvättmaskin och elektrisk utrustning utomhus,  säger han att han inte vet om det finns några risker med det. Han säger också att han är osäker på om han som styrelseordförande i bolaget som äger fastigheten har något ansvar för elsäkerheten, eller om det är den entreprenör han hyrt in som har ansvaret.

 Miljönämnden har varit i kontakt med totalt fem hyresgäster som är oroade över ventilationsproblem i bostäderna, varav två är ärenden i miljönämnden.

Det andra fallet som hyresgästföreningen driver gäller en kvinna som bor i en lägenhet som hennes mor har kontrakt på. Andrahandsuthyrningen är enligt kvinnan känd av fastighetsägaren sen tidigt i höstas. I samband med att hon anmälde brister i ventilationen till miljökontoret eftersom fastighetsägaren enligt vad hon säger inte velat åtgärda dem, så började hennes problem.

– Han hotade med att om jag inte tog tillbaka anmälan till miljömyndigheten, så åker jag ut, säger kvinnan.

Men kvinnan har inte dragit tillbaka sin anmälan, och några dagar senar kom ett brev på posten.

– Jag fick uppsägningen igår, jag ska vara ute den 31 augusti, säger kvinnan.

Fastighetsägaren säger att uppsägningen inte har med kvinnans miljöanmälan att göra utan att det är en otillåten andrahandsuthyrning och några hot säger han sig inte ha framfört.

Hyresgästföreningen säger att de ser allvarligt på båda ärendena och att hot inte är OK. Hyresgästföreningen företräder nu de båda hyresgästerna i eventuella förhandlingar i hyresnämnden, och överväger att ställa krav på fastighetsägaren om skadestånd och hyresreduktion.

– Det föreligger allvarliga brister helt enkelt. Det är ju då omfattande mögelskador som den här familjen, blivit sjuk av, säger Andreas Berglund, handläggare på Hyresgästföreningen i Sörmland.

 När bristerna sen är åtgärdade så kan det alltså resas krav från Hyresgästföreningens sida om kompensation.

– Det handlar om hyresreduktion för att bostaden inte varit fullt brukbar och det kan också bli frågan om skadeståndsanspråk, säger Andreas Berglund.