Oroad Margot Wallström deltar på Natos ministermöte

1:30 min

Utrikesministrarna inom försvarsalliansen Nato träffas idag i Bryssel för att diskutera det förändrade säkerhetsläget, med Ryssland i fokus. För första gången deltar också ministrar från samarbetsländerna Sverige och Finland vid mötet, utan några särskilda restriktioner.

Så här beskriver utrikesminister Margot Wallström diskussionerna om Ryssland:

– Jag de är alla väldigt bekymrade över det här, och menar att man måste svara kraftfullt och samtidigt betonar alla att man vill ha en politisk dialog.

– Ingen önskar ju att det här ska eskalera ytterligare. Utan man vill att det här ska lugna ner sig och att man sakta men säkert ska ta steg mot en normalisering av relationerna och helst ska kunna ha möten mellan Ryssland, EU och Nato.

Det första gången som två länder som inte är Natomedlemmar får delta i ett sådant här ministermöte, utan några större undantag. Sverige och Finland är enligt Natoledningen med generalsekreterare Jens Stoltenberg två av de viktigaste samarbetsländer för Nato.

Om knappt två månader, vid Natos toppmöte i Warszawa, kommer Natos strategi om den förändrade säkerhetssituationen i Östeuropa och kring Östersjön att beslutas.

Och Sveriges utrikesminister Margot Wallström säger att hon är oroad.

– Ja det är klart att alla är väl oroade över att vi ser mer och mer propaganda och mer av hybridhot och också mer traditionella öppna hot. Som har att göra med när vi beskriver vår egen hållning så har vi upplevt att man hotar med utplaceringen av kärnvapen och annat och det är klart att det är högst otillfredställande.