Haverirapport klar

Nu är Statens Haverikommission klar med rapporten över det tillbud som inträffade på Visby flygplats i november förra året, när en väderballong var nära att kollidera med ett av Skyways passagerarplan.
Befälhavaren ombord ansåg att det var ett allvarligt kollisionstillbud, men haverikommissionen anser att det är relativt osannolikt att en väderballong skulle kollidera med ett flygplan. Ballongens vikt på 250 gram anses inte heller innebära någon nämnvärd flygsäkerhetsrisk. Haverikommissionen rekommenderar luftfartsverket att se till att uppsändningen av väderballonger så långt det är möjligt samordnas med flygtrafiken.