Bortrensat plastskräp läggs ut på åkrarna

1:17 min

Mikroplaster sprids på åkrar som gödslas med rötslam från reningsverk. Bland forskare finns en osäkerhet om vad detta får för konsekvenser för naturen.  

Kerstin Magnusson, forskare på Svenska miljöinstitutet, IVL, säger att man är medveten om problemet. Men hur mycket plast som hamnar åkrarna är oklart.

– Hela mikroplastproblematiken har fokuserat på havet, och det har bara ansetts som något bra att partiklarna inte följer med i det utgående vattnet, säger Kerstin Magnusson.

Reningsverken har blivit allt bättre på att rena avloppsvattnet från plast. Numera får man bort mer än 90 procent av mikroplasten som kommer in i reningsverket. Plastpartiklarna hamnar i det näringsrika avloppsslammet som rötas och sedan används som gödsel på våra åkrar.

Det här är tudelat, menar Kerstin Magnusson på IVL. Rötslammet innehåller mycket fosfor som vi inte vill ha ut i havet, men som är bra att återanvända i gödsel. Däremot innehåller slammet andra skadliga ämnen som vi inte vill ha tillbaka i naturen.

Just när det gäller plasterna är en del av problemet att det finns alldeles för lite forskning på hur mycket som hamnar på åkrarna och vad som händer med det där.

– Det finns mycket få artiklar om detta, ett par amerikanska från 2006 och från 1998, och nu när vi vet att vi inte vet, kan vi utgå från det för att ta nästa steg, säger Kerstin Magnusson.