Eritreaner flyr från slavliknande militärtjänstgöring

1:32 min

Varje dag kommer nya flyktingar från Eritrea över gränsen till Sudan. Många flyr för att undvika landets obegränsade militärtjänst som beskrivits som en modern form av slaveri. Flyktingarnas första anhalt är de läger som finns längs med Sudans gräns till Eritrea.

Bristande fri- och rättigheter samt en obegränsad militärtjänst tvingar tusentals eritreaner på flykt varje månad. Många tar sig till fots över gränsen till grannlandet Sudan.

– Vi tar emot omkring 200 asylsökande varje dag. De allra flesta, omkring 96 procent, kommer från Eritrea, säger Bouri Ibrahim från Sudans flyktingkommission.

Den 24 maj firar Eritrea 25 år av självständighet, men samtidigt flyr människor landet varje dag, inte bara till Sudan utan också till Etiopien.

– Många av de som flyr hit är rädda för militärtjänstgöringen som i praktiken är obegränsad, säger Bouri Ibrahim.

FN och människorättsorganisationer som Human Rights Watch och Amnesty International har även uppmärksammat ett utbrett religiöst och politiskt förtryck i Eritrea.

I en utredning beställd av FN:s människorättsråd beskrivs ett "skräckstyre" där människor "godtyckligt arresteras, häktas, torteras, försvinner eller blir utomrättsligt avrättade".

– Varför jag flydde? Jag är soldat. Militärtjänstgöringen är så lång, berättar en man som flydde över gränsen till Sudan för två dagar sedan.

Hur länge tjänstgjorde du?

– Tio år. Jag är trettio nu, och jag blev inkallad när jag var tjugo, säger han.