Mer pengar till brandmännen

Nu kan de protesterande brandmännen i Storgöteborg, som vill ha högre lön, ha fått gehör för sina krav. I budgetförhandlingarna inför nästa år har ägarkommunerna lovat att bevilja elva nya miljoner. Pengarna ska bland annat användas till att underlätta omorganisationer och utbilda personalen. På lång sikt kan det ökade löner för branmännen, eftersom det kommer att få nya arbetsuppgifter i framtiden.
Brandmännen är dock inte nöjda förrän de får konkreta besked om högre lön, medan chefen för räddningstjänsten i Göteborg, Åke Jacobbson, är ser med tillfredställelse på de ökande anslagen, som han tror kommer lösa många problem.