Viktigt att våga tala med äldre om döden

6:05 min

Vi måste bli bättre på att prata med äldre om döden menar brittiska forskare som intervjuat äldre om deras tankar kring döden.

– Det krävs både kunskap och mod för att våga ställa de rätta frågorna, säger Karin Josefsson, docent i vårdvetenskap. 

Brittiska forskare har intervjuat äldre över 95 år om deras inställning till livet och tankar kring döden. Trots att den äldre kanske har kort tid kvar av sitt liv är det sällan någon som frågar hur personen känner inför att livet är på väg att ta slut.

Vi måste bli bättre på att prata med äldre om döden menar Karin Josefsson, docent i vårdvetenskap. 

– Det är de enkla frågorna som är mest geniala som "vad är viktigt för dig idag?" Men det krävs både kunskap och mod för att närma sig en annan människas värld på det här sättet, eftersom man påminns om sin egen död, säger hon.

Enligt Karin Josefsson är det viktigt att utbilda personal som ska jobba med äldre, i hur man ska förhålla sig till åldrande människors tankar om döden. Det finns en föreställning om äldre som en homogen grupp, säger Karin Josefsson, men viktigt är att komma ihåg att alla människor är individer.

– När man åldras slår man ut som en solfjäder. Äldre är snarare mer olika varandra än yngre grupper. Så hur ska man då se till att de äldre får ett värdigt åldrande och döende. Man måste våga fråga hur de vill ha det, det är det enda sättet.