Första maj i länet

Ett bättre skydd för dom som utsätts för brott, det lovade justitieminster Thomas Bodström, vid förstamaj firandet igår. Näringslivsminister Björn Rosengren kritiserade företagsledningens agerande vid nerläggningsbeslutet av stålverket i Degerfors.