Försvaret

Protester mot ökad militär skjutning över Vättern

Försvarsmakten har fått klartecken att kraftigt öka sina skjutningar över sjön Vättern efter ett beslut från länsstyrelsen i Västra Götaland, rapporterar TV4 Nyheterna.

Beslutet kommer efter flera års protester från boende, naturvårdsföreningar och kommuner runt sjön. 

Med det nya beslutet får Försvarsmakten avfyra 69 000 skott och 150 övningsraketer i sjön varje år. Tidigare har 1 000 skott varit tillåtet. Vättern är dricksvattenreservoar för över en kvarts miljon personer.

Det här kan ses i relation till tidigare militära övningsområden och skjutfält i Östersundsområdet som det nu läggs pengar på att röja och återställa för civil användning.

Bynäset på Frösön och Storsjöns vatten därintill saneras på lämningar efter mer än 70 års användning som skjutmål för flygvapnets övningsskjutningar med militärt stridsflyg. 

Militärens övningsverksamhet är numera bland annat koncentrerad till rätt tättbebyggda trakter i södra Sverige och det får alltså konsekvenser.

En statlig utredning om militär övnings- och testverksamhet som gjordes runt sekelskiftet förordade att den lämpligtvis skulle koncentreras till mera glesbefolkade delar av landet.