Dilsa: Sluta skygga för ny teknik

1:17 min

Skärmar kan inspirera barn att läsa, menar Dilsa Demirbag-Sten. Hon anser att många skolor behöver bli bättre på att använda sig av ny teknik.

Skolan har i uppdrag att ta till sig och använda ny teknik som möjliggörare i undervisningen. Ändå är det inte alltid så, säger Dilsa Demirbag-Sten från Berättarministeriet. 

Hon menar att det är särskilt illa i socioekonomiskt utsatta områden. Att skolorna många gånger har "hårdvaran", som datorer, men inte orken att integrera tekniken i undervisningen. 

– Vi kan se en skillnad mellan områden. I områden som är socioekonomiskt utsatta med hög arbetslöshet har skolan större problem med tillgänglighet och kompetens, säger Dilsa Demirbag-Sten. 

– Vi vill stötta just dessa skolor. Det vill vi också med de lärare som tror att de ska stå framme i katedern och undervisa på samma sätt som för 30 år sedan.

Men Dilsa Demirbag-Sten poängterar att föräldrar inte kan lägga hela ansvaret för skolan på politikerna.

– Föräldrar måste vara med och stötta. Då kan vi börja med att själva uppmuntra våra barn att lära sig till exempel att läsa och räkna, men hjälp av ny teknik, säger hon.