Sämre provresultat på friskolor

2:13 min

Gymnasieelever på friskolor presterar sämre på de nationella proven än elever på kommunala skolor, det visar ny forskning från regeringens utvärderingsmyndighet IFAU. Enligt forskarna görs sedan en generösare bedömning av proven på friskolorna.

Gymnasieeleven Valentina Badri från Stockholm har precis skrivit det nationella provet i matematik.

– Det är självklart orättvist och tråkigt att folk ska bli betygsatta olika för likadana prestationer, säger hon.

I studien från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering ingår 48 000 nationella prov i gymnasieskolans kärnämnen svenska, engelska och matematik.

Elever på fristående skolor presterar i genomsnitt något sämre än de på kommunala. Skillnaden är störst bland elever som går på yrkesförberedande program och som inte har högutbildade föräldrar. Omräknat till meritvärde är skillnaden 0,5 poäng. Som jämförelse var den genomsnittliga totala betygspoängen 13,8 förra året.

Skillnaderna kan tyckas små, men de är tydliga enligt Jonas Vlachos, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet, och han är förvånad.

– Fristående och kommunala skolor erbjuder samma program och de har samma finansiering. I princip kan man tycka att de åtminstone borde prestera ungefär lika bra, säger han.

Forskarna har också jämfört skolornas egna rättningar med Skolinspektionens omrättningar av exakt samma nationella prov. Det visar sig att friskolorna är frikostigare i sina bedömningar, motsvarande 0,4 meritpoäng. Här är skillnaderna störst på studieförberedande program.

En tolkning av resultaten, enligt Jonas Vlachos, är att fristående gymnasier anpassar sig efter vad eleverna vill ha.

– Elever som går på studieförberedande program efterfrågar högra studieresultat, och det får de också om man tittar på de interna rättningarna av proven. I slutändan är det sannolikt att det översätts i högre betyg.

Gymnasieeleven Theodor Elfström som snart tar studenten är rädd att skillnaderna kan påverka den som vill plugga vidare.

– Om jag hade gått på en friskola kanske jag hade fått bättre betyg, vilket hade gjort att jag kommit in på de svåra utbildningarna till exempel på Handels och i Uppsala.