Svenskt kvicksilver stals och såldes

4:57 min

Sedan åttiotalet har svenskarna lämnat in batterier i holkar och på återvinningsstationer. Fyrtio ton giftigt kvicksilver från de här batterierna skulle slutförvaras i Tyskland, men företaget som skulle sköta det sålde istället vidare kvicksilvret på den svarta marknaden. Just nu pågår en rättegång i Tyskland mot det här företaget, rapporterar tidningen Avfall och miljö, samt reportagemagasinet Filter. Samtal med Jon Engström, chef för sektionen för operativ tillsyn på Naturvårdsverket, som upphandlade förvaret av kvicksilvret.