Just nu

Grön elds inramning görs om

3:21 min

Nu pudlar Umeå kommun om den konstnärliga gestaltningen kring skulpturen Grön eld på Järnvägstorget. 

Gatu- och parkchef och biträdande kulturchef skriver nu "vi kan konstatera att då vi ser dagens gestaltning i full skala att den sten som "Grön eld" vackert skulle spegla sig i är överdimensionerad och att den svarta betongen inte förstärker upplevelsen av skulpturen."

kommunens sajt skriver de nu att de bett White arkitekter som utformat platsen att komma med förslag till justeringar för att ge skulpturen sin omgivande värdighet åter och göra torget mer inbjudande och mindre kalt.

"Vi hoppas med detta svar visa att vi inte är på flykt från vårt ansvar, inte heller försöker tiga ihjäl ett utbrett missnöje och att vi har för avsikt att ompröva gestaltningen runt Grön eld som en del i den fortsatta framtida utformningen av vårt gemensamma offentliga rum vid Järnvägstorget." skriver Karin Isaksson, gatu- och parkchef, och Lars Sahlin, biträdande kulturchef i Umeå kommun.