Sundsvall inför sex timmars arbetsdag - på prov

0:55 min

Sundsvalls kommun har haft svårt att rekrytera socialsekreterare. Det har lett till en hög arbetsbelastning på den befintliga personalen - med sjukskrivningar som följd. Nu tar man ett nytt grepp. 

Bara fördelar eller finns det nackdelar med 6-timmars arbetsdag? Kan det lösa problemet med för hög arbetsbelastning? Kommentera!

Personalen inom socialtjänsten i Sundsvall får förkortad arbetstid. Åtminstone på prov. Under ett år kortas arbetsdagarna för socialsekreterare inom vuxenstöd - missbruk och beroende - samt inom de två barnutredargrupperna.

Sundsvall har, liksom flera kommuner i Sverige, svårt att rekrytera socialsekreterare vilket har lett till överbelastad personal med sjukskrivningar som följd.

Socialnämnden i Sundsvall hoppas genom detta kunna locka fler socialsekreterare till kommunen och skapa en bättre arbetsmiljö.

Tanken är att man ska dra igång i september med försöket som rent konkret kommer att innebära att arbetsdagen kortas till sex timmar.