Arbetsplatsolyckan utreddes ej

Storföretaget Trioplast i Smålandsstenar slipper åtal för de tre uppmärksammade arbetsplatsolyckor som inträffade i maj 1999.
Dåvarande Yrkesinspektionen misstänkte brott mot arbetsmiljölagen och anmälde olyckorna till åklagaren. Han gav i sin tur polisen i uppdrag att utreda dem. Men polisen gjorde ingenting och nu är det för sent. Olyckorna har hunnit bli preskriberade. Marcel Stefansson var en av dem som skadades för tre år sedan. Han hade jobbat på Trioplast i nio år utan en enda sjukdag, när olyckan inträffade. Det var den 2 maj 1999, alltså för exakt tre år sedan, som hans vänstra arm klämdes fast mellan valsarna i en maskin, som saknade skyddsgrind. Det hade skyddsombudet påpekat redan före olyckan, men inget hade gjorts. Marcel Stefansson fick svåra skador. Läkarna räknade till 16 frakturer och brännskador. Han har gått igenom närmare tio operationer, är fortfarande sjukskriven och förmodligen kommer han aldrig att bli frisk. Marcel Stefansson säger till Nyheterna, att han är besviken på polisen, som enligt honom inte gjort sin plikt och utrett vem som bar ansvaret för att han skadades.