LF-ordförande avgår

Lärarförbundets ordförande Christer Romilsson lämnar sitt uppdrag efter 21 år som förbundsordförande.
Christer Romilsson lämnar sitt uppdrag vid Lärarförbundets kongress i höst.