P4 Norrbotten granskar

Notan för samarbetet med Austin: 2,7 miljoner kronor

1:37 min

Samarbetet med staden Austin i Texas har hittills kostat Luleå kommun ungefär 2,7 miljoner kronor. Det visar P4 Norrbottens summering av marknadsföring, resor, representation och projektpengar. 

– Vi har ett fullmäktigebeslut att vi ska samarbeta med USA, säger Yvonne Stålnacke (S), kommunstyrelsens ordförande.

Marknadsföring är en av de största utgiftsposterna i samarbetet med Austin. Kommunen har, med offerten för resan som gjordes i början av maj inräknad, köpt PR-tjänster för omkring en miljon kronor.

– Ja, det är klart att det är nödvändigt om man ska nå ut med det här samarbetet, säger Stålnacke.

Fem resor i officiella delegationer för Luleå kommun har gjorts sedan 2014.

– Vi är oerhört beroende av att universitetet har goda förutsättningar och för dem är det här ett väldigt bra samarbete. Det är det första och det andra är att näringslivet får nya arenor, säger Yvonne Stålnacke.

Den senaste resan gjordes nu i maj. Då invigdes kontoret i Austin som Luleå kommun hyr i samarbete med Luleå tekniska universitet och Luleå näringsliv. Kommunalrådet Niklas Nordström (S) talade även på en företagsmässa i Texas.

– Vårt främsta uppdrag i kommunen är att underlätta för universitetet, näringslivet och kulturlivet och det har vi verkligen lyckats med. Vi hade med oss universitetets rektor Johan Sterte på den här resan. De har skrivit ett samarbetsavtal med University of Texas som möjliggör för både forskning och lärarutbyten som kommer att stärka utbildningarna i Luleå och ge fler företag möjlighet att utveckla sina produkter och tjänster, säger Nordström.

Cirka 1,2 miljoner kronor i samarbetet har gått till projekt kopplade till utbyten mellan musiker och kreativa näringar i de båda städerna.

– Vi har gett unga musiker, The Magnettes som ett exempel, möjlighet att leva på sin musik tack vare det här samarbetet. Så det är ett väldigt framgångsrikt samarbete, säger Nordström.