PFOS hittad i Hanöbukten

0:33 min

Fisken i Hanöbukten har förhöjda halter av det miljöfarliga ämnet PFOS.

Det har framkommit när havs- och vattenmyndigheten har börjat analyserat fisken där. De har kunnat se förändringar som rör fortplantning, leverfunktion och immunförsvar hos fiskarna.

Susanne Faxneld som är forskare vid Naturhistoriska riksmuseet är inte förvånad över att de hittat förhöjda halter av PFOS.

– Generellt hittar man högre halter av PFOS i områden där det bor mer folk. Brandskum har ju pekats ut som en stor källa till PFOS och i närheten av Hanöbukten vet vi ju att det finns åtminstone två flygplatser där man med största sannolikhet har använt PFOS tidigare, säger hon.

Slutrapporten ska redovisas senast i februari 2018.