Dålig mobiltäckning i Värmland

Mobiltelefontäckningen är sämre än många tror. Lantbrukarnas Riksförbund har genom sina lokalavdelningar runt om i landet kartlagt mobiltelefon-nätets vita fläckar och påvisat att det finns stora områden också i södra Sverige där mobilen inte fungerar.
I Värmland saknar exempelvis delar av Värmlandsnäs, området mellan Svanskog och Årjäng, Glaskogen och Mangskog mobiltäckning. Hela Nordvärmland norr om Likenäs har dålig täckning liksom södra Kristinehamns kommun och nordöstra delen av Karlstads kommun. LRF kräver nu att mobilnätet förbättras. För skogsägare och landsbygdsbor är mobilen både ett arbetsredskap och en trygghetsförsäkring, skriver LRF.