Värdlandsavtalet röstades igenom i riksdagen

2:10 min

Riksdagen beslutade i dag som väntat att godkänna samarbetsavtalet mellan försvarsalliansen Nato och Sverige, det så kallade värdlandsavtalet.  Men frågan har blottat splittringar i Miljöpartiet som som regeringsparti står bakom avtalet. 

– Jag befarar att det här värdlandsavtalet urvattnar omvärldens tilltro till vår militära alliansfrihet och det är ett viktigt utrikespolitiskt verktyg. Det möjliggör för oss att agera trovärdigt i internationella konflikter, det gör oss trovärdiga i de internationella nedrustningsförhandlingarna inte minst när det gäller kärnvapennedrustning, att vi är på behörigt avstånd från kärnvapenalliansen Nato, säger Valter Mutt som är miljöpartiets utrikespolitiske talesperson.

Det blev till slut en stor majoritet för att Sverige ska skriva under värdlandsavtalet med Nato som underlättar det samarbete som redan sker i dag.

Det innebär bland annat att Sverige kan stödja och ta emot stöd från Nato vid en kris eller ett krig i Sverige eller i närområdet. Det förenklar också för Sverige och Nato att genomföra gemensamma övningar.

Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet och därmed fick inte vänsterpartiet ihop den sjättedel av riksdagsledamöterna som krävdes för att skjuta upp avtalet ytterligare.

– Värdlandsavtalet är ett sätt att smyga oss in i ett svenska nato-medlemskap bakvägen. När avtalet väl är på plats kommer argumentetn som ett brev på posten att nu är vi så nära anslutna till Nato som vi bara kan utan medlemskap, att nu måste vi helt enkelt ansluta oss.

Men försvarsminister Peter Hultqvist (S) håller inte med om att avtalet är början på en vandring mot ett nato-medlemskap

– Administrativa åtgärder som underlättar övningsverksamhet och som förbereder för att ge och ta emot stöd i en eventuell krissituation. Jag tycker att många av de här talarna överdrev effekterna och innehållet. Vi har redan den här övningsverksamheten och kommer fortsätta ha den i framtiden, säger Peter Hultqvist.

Miljöpartisten Valter Mutt var en av fyra miljöpartistiska riksdagsledamöter som går emot regeringens och därmed också det egna partiets linje.

Vänsterpartiets begäran om att återförvisa regeringens proposition till konstitutionsutskotten röstades ned med siffrorna 291- 21.

Beslutet möttes av protester från åhörarläktarna, vilket fick talmannen att kalla in vakter.