Utvinning av oljesand förorenar luften

Vid utvinning av olja från oljesand bildas mycket av det som kallas för aerosolpartiklar i luften.

I Nordamerika verkar oljesandsutvinningen vara en stor mänsklig källa till att aerosolpartiklarna bildas. Det visar en undersökning av forskare från Kanada och USA.

Forskarna har bland annat flugit över områden i Kanada med oljesandsutvinning. Där har de mätt halterna av olika ämnen i luften för att komma fram till sina resultat.

Flera andra miljöproblem brukar diskuteras runt oljesandsutvinning, till exempel utsläpp av växthusgaser. Men sådana här partiklar har det inte funnits så mycket beräkningar på. Nu menar forskarna att det är viktigt att tänka även på de här miljökonsekvenserna när oljesandsprojekt planeras.

Det är utsläppen av ångor med bland annat kolväten som gör att de här luftföroreningarna bildas. Partiklarna kan orsaka skadliga effekter på till exempel hjärta och lungor.

Referens: John Liggio et al. Oil sands operations as a large source of secondary organic aerosols. Nature 26 maj 2016. DOI: 10.1038/nature17646