Friskolor gör generösare bedömning av nationella prov

12 min

Gymnasieelever på friskolor presterar sämre på de nationella proven än elever på kommunala skolor, det visar ny forskning från regeringens utvärderingsmyndighet IFAU. Enligt forskarna görs sedan en generösare bedömning av proven på friskolorna. Det är framför allt på yrkesförberedande utbildningar som byggprogrammet eller handelsprogrammet som friskolorna är frikostigare i sina bedömningar. Hör samtal med Jonas Vlachos, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet och Ulla Hamilton från Friskolornas Riksförbund.