Forskare: Gränskontroller kontraproduktiva

1:54 min

Europas skärpta gränskontroller är på sikt destruktiva och förstärker osäkerhet och förvirring snarare än stoppar migranter och flyktingar. Den hårda domen framförs i en statlig utredning som presenteras i dag.

Försöken att stoppa migranter handlar alltmer om säkerhet och har blivit kostsamma för skattebetalarna, samtidigt som de inte löser grundproblemet med illegal migration. Europas gränskontroller är både destruktiva och kontraproduktiva.

Det hävdar forskaren Ruben Andersson i den statliga utredningen "Irreguljär migration och Europas gränskontroll", publicerad av Delmi - Delegationen för Migrationsstudier. Han är verksam vid London School of Economics.

Land efter land fokuserar alltmer på säkerhet, kostnaderna växer och politikerna tänker kortsiktigt och egennyttigt, men visar sig ändå inte framgångsrika. Globalt sett stoppas inte migranterna, utan de väljer nya vägar.

Gränsövervakningen har lett till en omfattande industri, en vad Ruben Andersson kallar gränsindustri, som involverar allt från säkerhetsföretag, polispatruller, militär, biståndsorganisationer, smuggelsyndikat och ibland också flyktingarna och migranterna själva.

Formuleringarna är skarpa och inte okontroversiella. Till exempel har Europas samar­beten kring gränskontroll i Nordafrika och Västafrika snarare förvärrat än förbättrat situationen för migranterna och samhällena vid gränserna. Detta samtidigt som länder har använt migrationen som ett påtryckningsmedel gentemot EU och europeiska regeringar, vilket nu också upprepas med Turkiet, står det i utredningen.

Forskaren från London School of Economics efterlyser mer forskning och debatt och vill att EU ska vara mer öppet med hur mycket pengar som dagens gränskontroller kostar.

Budskapet är att Europa bör överge sin kortsiktiga polisiära modell att säkra gränser och de toppstyrda försöken i Bryssel att fördela bördor och i stället arbeta med ekonomiska incitament och etablera ett globalt samarbete kring migranter inom FN.

Ann Linde, Sveriges nya EU- och handelsminister håller med att gränskontroller inom EU är problematiska.

– Tyvärr är det så att jag håller med. Men i Sverige var det ju så att vi fick ju ta den allra största delen flyktingar både i absoluta tal och per capita. Det gjorde att vårt system inte kunde garantera ett bra mottagande. Då blir man tvingad till sådana här åtgärder. Det hade vi inte behövt om EU hade jobbat tillsammans solidariskt. Då hade man kunnat ta bort gränskontrollerna igen, säger hon.