Principiell tvist om isar i rätten

2:03 min

I Luleå tingsrätt möts idag parterna i en tvist som kan komma att få stor principiell betydelse för såväl svenska markägare som företag.

Det är Sveriges största skogsägare, statliga Sveaskog som stämt fyra biltestföretag i Norrbotten för att de inte går med på att betala för att de nyttjar isen på två sjöar i Arjeplog under vintrarna.

– Ska man som markägare behöva tåla att någon annan tar din mark i anspråk utan att du får ta betalt så omkullkastas hela principen om äganderätt. Så vi gör det här för Sveaskog men vi gör det också för alla andra privata markägare, säger Viveka Beckeman chefsjurist vid Sveaskog.

Och hur mycket pengar handlar det om för er del?

– Det vi har begärt tidigare är årliga arrender på ungefär 40 000 kronor per företag.

Det är efter år av diskussioner som Sveaskog nu stämt fyra biltestföretag i Norrbotten. Företag som varje vinter plogar upp testbanor åt sina kunder, den internationella bilindustrin på sjöarna Kakel och Uddjaur runt Arjeplog. Företagen menar att de inte behöver betala för att nyttja isarna.

– Ja, Sveaskog äger vattenområdet men isarna har i alla tider använts för all verksamhet och det har skett enligt en sedvana. Som man gjorde tidigare så la man upp virke för att flytta ut dem som var en storindustri på sin tid. Och det har också skett utan upplåtelse, säger advokat Nils Rinander som företräder biltestföretagen.

Biltestföretagen hävdar också att de genom det historiska kommersiella nyttjandet av isarna har allemansrätten på sin sida eftersom de inte orsakar någon bestående skada.

– De här isarna tinar ju bort varje år så det blir ingen skada.

Men Sveaskog menar att bilar aldrig kan omfattas av allemansrätten.

Margareta Svenning, miljöjurist som utrett just allemansrätten åt Naturvårdsverket menar att det är svårt att sia om utgången i tingsrätten som idag håller muntlig förberedelse mellan parterna. Men säger att om tvisten fortsätter till högre instanser så kan den få stor betydelse för andra markägare och andra typer av kommersiella motoraktiviter som exempelvis snöskoteråkning.

– Den här frågan om motoriserade aktiviteter är ju någonting som av tradition ansetts legat utanför allemansrätten men som möjligen beroende på lokala traditioner och sedvänjor kanske kan betraktas på ett annat sätt i nuläget så det är mycket intressant ur ett juridiskt perspektiv, säger Margareta Svenning, miljöjurist och expert på allemansrätt.