SKL: Överbeläggningarna inom vården ökar

1:56 min

Nya siffror visar att överbeläggningarna inom vården ökar i många landsting. Det visar statistik från Sveriges kommuner och landsting, SKL. 

– Det är dåligt för patienterna. Har man en vårdavdelning som är gjord för 21 patienter och så har du 24 patienter, då finns det mindre omsorg och mindre personal som har kontroll på dig. Även de som ligger inne är kanske sjukare, eftersom vi försöker skicka hem alla som är lite halvfriska ganska fort, säger Johan Styrud, överläkare i kirurgi vid Danderyds sjukhus och ordförande i Stockholms läkarförening.

En överbeläggning är när en inskriven patient vårdas på en plats som inte uppfyller kraven på patientsäkerhet och arbetsmiljö. Det kan vara att en patient ligger i ett eget rum, men att det inte finns personal, eller att patienten får ligga i ett duschrum eller korridor.

Rikssnittet för överbeläggningar har ökat för varje år sedan SKL, Sveriges kommuner och landsting, började föra statistik 2013. Nya siffror visar att i början av året ökade överbeläggningarna i 13 av 21 landsting jämfört med samma period i fjol.

Sämst är det i landstingen Västernorrland, Östergötland och Gävleborg och allra värst i Sörmland som haft i snitt 10 överbeläggningar per 100 disponibla vårdplatser under de fyra första månaderna.

– Vi ligger högst i landet och har det svårt på alla tre sjukhusen. Orsaken till det är sjuksköterskebristen, säger Maria Söderkvist, divisionschef för medicinsk service i landstinget Sörmland.

Hon säger att de jobbar hårt med sjuksköterskekompetensen, försörjningen, rekryteringen och att försöka bli en mer attraktiv arbetsgivare. Men trots det arbetet ser läget illa ut inför sommaren.

– Vi har haft svårt att rekrytera sjuksköterskor till sommaren och kommer att behöva stänga ytterligare vårdplatser, säger Maria Söderkvist.

Även läkaren Johan Styrud ser med oro på sommaren.

– Vi brukar alltid säga att varje sommar är den värsta som vi varit med om, men den här sommaren tror jag tyvärr kommer att bli den värsta. Efter en operation kommer vi att skicka hem varje patient lite för tidigt för att frigöra en vårdsäng. Jag har skickat hem folk som jag verkligen ångrar efteråt, säger han.