Viten hjälper inte mot överbeläggningar

1:56 min

Arbetsmiljöverket ser allvarligt på överfulla sjukhus och har de senaste åren gett landstingen straffavgifter, så kallade viten, på miljoner. Men det löser inte problemet med överbeläggningar.

– Vitena är inget sätt att lösa problemet. De är ett sätt för oss som myndighet att understryka att de här arbetsmiljöproblemen är så allvarliga att de måste åtgärdas. De här sakerna kan bara arbetsgivaren komma tillrätta med, säger Peter Burman, regionchef på Arbetsmiljöverket.

En genomgång som Ekot har gjort av arbetsmiljödomar i mål om viten visar att landstingen fått betala drygt 13 miljoner i straffavgifter, så kallade viten, mellan 2011 och 2015, för att till exempel ha placerat patientsängar i korridoren.

Syftet med vitena är att sätta press på sjukhusen att ta tag i arbetsmiljöbristerna som riskerar att göra personalen sjuk. Men det har bara hjälpt till viss del.

– Jag ser två problem. Det ena är att det finns ett antal sjukhus med löpande beslut där man inte åtgärdar arbetsmiljöproblemet. Det andra är att överbeläggningarna för närvarande verkar öka och uppträda på andra sjukhus, säger Peter Burman.

Värst drabbat är Helsingborgs lasarett som betalat drygt fem miljoner i straffavgifter sedan 2011.

– Det är ingenting som man strävar efter att betala den typen av höga viten och det är pengar som skulle kunna användas på mycket bättre sätt, men jag menar att parallellt har hela tiden aktiviteter pågått för att komma tillrätta med problemet, säger Sven Oredsson, medicinsk rådgivare i Region Skåne.

Det är till exempel att förbättra arbetsvillkoren för sjuksköterskor och att sjukhusen hjälps åt vid överbeläggningar.

Men trots åtgärder ser platsbristen i Helsingborg ut att fortsätta ett bra tag framöver.

– I Helsingborg bygger de till stora delar ett nytt sjukhus, vilket tyvärr under några år till kommer att göra det väldigt svårt, säger Sven Oredsson.