Skärpt bevakning kring linfärjan i Vaxholm

Den nya linfärjan i Vaxholm, som förbinder hamnen med kastellet, har skapat säkerhetsproblem enligt Kustbevakningen. Myndigheten har nu bestämt sig för att skärpa sin bevakning i området.

Vid tidigare kontroller under våren har det visat sig att en del båt- och vattenskoterförare varit nära att missa färjans vajer, vilket skulle kunna leda till en allvarlig olycka. Det skriver tidningen Skärgården.

Kustbevakningen kommer också hålla särskild koll på den trafikseparering som införts mellan lättare och tyngre trafik. Den som kör fel riskerar böter på 1 200 kronor.