Ortsbor vill öppna Osebolsbron

Den 110 meter långa Bron över Klarälven vid Osebol stängdes av för all trafik, även gång och cykeltrafik, av Vägverket för 2,5 år sen, på grund av att det fanns risk för att bron skulle rasa ihop.
Men nu vill Osebols brosamfällighet att det byggs en ny bro eller att den gamla restaureras, eftersom byn har delats i två delar. Minst 5,5 miljoner kronor skulle en ny bro kosta. 1989 fick Osebolsborna ta över bron av Vägverket med det förbehållet att de underhöll den viktiga länken över Klarälven.