STUDIO ETT TORSDAG 26 MAJ

Så ska EU-migranter avhysas

7:56 min

En ny utredning föreslår flera förändringar som ska göra det lättare för markägare att kunna få tillfälliga bosättare avhysta. Bland annat så slopas kravet på att kunna identifiera samtliga boende. Men hur påverkar det här EU-migranternas situation? Hör samtalet med utredaren Maria Åhrling och Thomas Hammarberg, ordförande för kommissionen mot antiziganism.

- Utmaningen har varit att just tillgodose både markägarens och bosättarnas behov i de här fallen. Genom de regelförändringar jag föreslår samt ett krav på att göra bedömningar av migranternas situation så hoppas jag att vi kan möta dem, säger Maria Åhrling, regeringens utredare.

Bland annat så ska socialnämnden kopplas in om det finns barn som kan komma till skada. Det ska också bli lättare för de boende att begära anstånd och möjigheten att påverka hur och när en avhysning genomförs ska öka.

Men enligt Thomas Hammarberg, ordförande för kommissionen mot antiziganism, löser det här förslaget inte migranternas situation.

- Enligt internationell rätt så ska avhysningar planeras i god tid och kommuniceras tydligt till migranterna. Men framför allt så bör de erbjudas ett alternativt boende. Den problematiken tar inte utredningen hänsyn till, säger Thomas Hammarberg.