Grågäss inte EHEC-smittbärare

Det är inte grågässen som sprider den så kallade ehec-bakterien till Halland.
Under våren har avföring från rastande gråsgäss analyseras eftersom det funnits misstankar att gässen haft mig sig smittan från Skottland som i likhet med Halland haft flera fall av magsjukan. Den minsta gemensamma nämnaren skulle vara att gäss från Skottland och Halland övervintrar tillsammans i Holland. Men teorin tycks alltså inte stämma, enligt Erik Eriksson som är laboratorieassistent på statens veterinärmedicinska anstalt.