Ingen prickning av Gärtner

Den pensionerade biskopen Bertil Gärtner i Göteborgs stift, klarar sig från att bli prickad av ansvarsnämnden för biskopar.
I december ledde Bertil Gärtner den första gudstjänsten i Stigens kyrka utanför Färgelanda, en kyrka som används av gammalkyrkliga Kyrkliga förbundet. Gärtner välsignade också gudstjänstrummet. Det uppfattade domkapitlet i Karlstad stift som att Gärtner överträtt sina löften som biskop och anmälde honom till ansvarsnämnden. Ansvarsnämden friar biskop Gärtner, men påpekar att han borde ha diskuterat med biskopen i Karlstad innan gudstjänsten för att undvika missförstånd.