Nyanlända elever ska kunna gå före i kön

2:24 min

För att kunna erbjuda fler nyanlända elever plats på landets friskolor föreslår nu regeringen, att dessa skolor ska om de vill få göra avsteg från dagens kösystem, från den 1 november. Ett förslag som även allianspartierna står bakom.

– Det här handlar ju om barn som aldrig har fått möjlighet att ställa sig i kö över huvud taget. Det är barn som har ryckts upp av krig och förtryck och där ju föräldrarna omöjligt kunde sätta dem i kö till en skola i ett land långt borta, flera år innan kriget över huvud taget bröt ut, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

I vissa friskolor måste man ju ställa barn i kö när de föds. Vad säger du till föräldrar som förlorar sin plats för att nyanlända ska gå före i kön?

– Alltså friskolorna vill ju vara med och göra det här jobbet och det håller naturligtvis inte att vi bara har några skolor som tar emot barnen som kommer från krig och förtryck utan där måste vi hjälpas åt, säger Gustav Fridolin.

Idag kan friskolor där det är kö ta in elever baserat bland annat på kötid, syskonförtur och närhetsprincip.

Regeringen är överens med allianspartierna att fem procent av elevantalet framöver ska kunna vikas för barn som bott i Sverige kortare än två år.

Det är i linje med förslag som en utredning nyligen kom fram till , och som tillsattes efter höstens

migrationsöverenskommelse, som ju regeringen och allianspartierna slöt.

Friskolornas riksförbund står helhjärtat bakom förslaget, och anser att ingen i dagens köer till de olika skolorna kommer att berövas sin plats,. Det som görs möjligt nu är att skolorna kan skapa flera platser, säger vd Ulla Hamilton.

– Det är därför som det är viktigt att initiativet kommer ifrån den enskilda friskolan, och då utgör det en grund för att man har tittat på hur många elever skulle man ytterligare kunna ta in för att man ska kunna hjälpa till med avlastningen på det här området. Så det är ju inte så att man skulle ha kunnat ta in flera elever från kön, utan det här är ju nytillkomna platser som man skapar för att ta in nyanlända elever, säger Ulla Hamilton.

Så det finns inga förlorare menar du?

– Nej, det menar jag att det inte gör, säger Ulla Hamilton.

Men Sverigedemokraterna, som är det enda partiet i riksdagen som motsätter sig förslaget befarar ändå att köande elever kommer att känna sig orättvist behandlade. Stefan Jakobsson är partiets talesperson i utbildningsfrågor.

– Det är ju redan idag så att friskolorna lätt skulle kunnat utöka sina verksamheter. Och att det skulle tillföras 5% nyanlända till detta kommer inte att göra att man kan göra det här vidare. Därför bara bygga lokalerna eller hyra lokalerna är en stor risk för friskolorna. Det tror jag inte att de kommer att göra, utan då kommer de här barnen att få stå tillbaka som har stått i kö under väldigt lång tid, vilket är mycket orättvist, säger Stefan Jakobsson.