Stärkt skydd för barn som placeras i familjehem eller jourhem

1:46 min

Efter problem med oseriösa aktörer blir det nu obligatoriskt att jour- och familjehemsföräldrar granskas genom utdrag ur polisens misstanke- och belastningsregister.

Regeringen har beslutat om förändringar i socialtjänstförordningen för att stärka stödet och skyddet för barn som är placerade i familjehem eller hem för vård och boende, så kallade HVB-hem.

En förändring är en skyldighet för kommunernas socialnämnder att inhämta uppgifter från misstanke- och belastningsregistret avseende tilltänkta familjehems- och jourhemsföräldrar innan socialtjänsten fattar beslut om vård av barn, enligt barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

– De flesta kommuner gör det redan idag, men nu blir det obligatoriskt. Hur stressigt man än har det. Man måste också, om man placerar barn i familjehem där det finns fler än tre barn, anmäla det till Inspektionen för vård och omsorg. Så att man har koll på att det är ett seriöst familjehem som tar sig an barnen för barnens bästa, och inte av något annat skäl, säger Åsa Regnér.

Och en tredje förändring i socialtjänstförordningen är enhetliga och obligatoriska ordningsregler för de dagliga rutinerna på hem för vård eller boende.

I och med den ökade flykting-strömmen i höstas har behovet av familje- och jourhem ökat i landets kommuner ökat. Parallellt har flera myndigheter larmat om att oseriösa aktörer gett sig in i branschen för att tjäna pengar.

– En del placeringar blev inte bra, säger Åsa Regnér.

Därför ska kommunerna, från och med 1 juli, tvingas att hämta in uppgifter från polisens misstanke- och belastningsregistret, innan ett barn placeras i en familj.

Det här kommer inte fånga upp alla oseriösa aktörer.. Men är en del i ett större arbete som nu bedrivs på flera håll, enligt barnminister Åsa Regnér.

Branschorganisationen Svenska Vård välkomnar förändringarna. Men organisationen efterlyser även tillståndsplikt för det som kallas konsulentstödd familjehemsverksamhet – privata bolag som för kommunens räkning placerar barn i olika hem.

Den verksamheten behöver i dag inte tillstånd. Det är dåligt och verksamheten bör granskas av Inspektionen för vård och omsorg, tycker Svenska Vårds förbundsdirektör Dan Nilsson.

– Det vore bra för att göra det svårare för oseriösa utförare, och höja standarden för dem som utför den här typen av tjänster, säger han.

Liknande krav har även kommit från socialdemokratiskt håll. Och Åsa Regnér säger nu att frågan kommer bli aktuell efter sommaren.

– Det kräver en lagändring, och därför tar det något längre tid. Men vi återkommer med förslag i höst, säger Åsa Regnér.