Region Kronoberg

Bristande planering gör hyrläkare onödigt dyra

1:15 min

Region Kronoberg har betalat ut ungefär 20 miljoner kronor för hyrläkare utan att kontrollera om tjänsterna gick att få till ett billigare pris. Dessutom kan avtalen med bemanningsbolagen vara olagliga.

Region Kronoberg är i ständigt behov av hyrläkare och har upphandlat ett antal bemanningsbolag som man skrivit ramavtal med för att få ett så lågt pris och så hög kvalitet som möjligt på läkarna.

Men de företag som man har ramavtal med klarar inte att leverera så många läkare som behövs. Regionen tvingas därför vända sig till företag man inte har ramavtal med. Och då finns ingen garanti för lägsta pris, det finns alltså en stor risk att skattebetalarna tvingas betala onödigt mycket.

Dessutom säger lagen att man måste upphandla såvida det inte rör sig om små summor.

Men upphandlingschefen på Region Kronoberg Gert-Olof Karlsson, hänvisar till ett undantag i lagen, nämligen synnerlig brådska.

– Det har att göra med brådska och att vi inte kan planera framåt.

Men undantaget med brådska får aldrig bero på att man har planerat dåligt.

Tittar man på 2014 och 2015 var ungefär en femtedel av det som upphandlats inte inom ramavtalen. Någonstans där under loppet av två år borde man väl ändå haft möjlighet att planera?

– Ja, man kan ju tycka vad man vill om det, men det är ju så vi har bedömt det i varje fall.

Konkurrensverket ska nu bedöma om de ska granska Region Kronobergs bristande upphandlingar. Juristen Elin Rosén där bekräftar att bristfällig planering inte är en anledning till undantag för brådska:

– Själva brådskan måste bero på omständigheter utanför den upphandlande myndighetens kontroll, säger hon.