Patient smittad av bakterier i USA

I USA har ett första fall rapporterats där en patient smittats av bakterier som är resistenta mot antibiotikan kolistin.

Det ges till patienter när inget annat biter. Forskare varnar nu för att superbakterier där sjukvården står maktlös kan bli vanligare.

I höstas upptäcktes kolistin-resistensen i Kina hos slaktdjur och människor, sedan dess har den spritt sig till ett 20-tal länder i Asien, Afrika, Sydamerika och Europa, däribland Sverige och nu alltså även till USA.