Stora brister i Gotlands försvar menar experter

2:28 min

Det försvar som just nu håller på att byggas upp på Gotland för en miljard kronor håller inte måttet. Det menar flera försvarsexperter som Kaliber har talat med. Försvarsministern utesluter inte fler satsningar.

– Till att börja med, hela Gotland kan de inte ens försvara över huvud taget. Vi talar om en enstaka plats, Visby flygplats eller Slite hamn eller någonting sånt, Karlis Neretnieks, som tidigare varit chef för Gotlands regemente och rektor på Försvarshögskolan. 

Försvarsexperterna Kaliber har pratat med är framför kritiska till att det inte finns luftvärn eller artilleri på ön.

Så vid kris måste luftvärnet komma från Halmstad och artilleriet från Boden. Även de soldater som kan köra stridsgrupp Gotlands 14 stridsvagnar måste åka till ön från fastlandet.

Karlis Neretnieks tror inte att man kan försvara Gotland tills dessa styrkor kommer.

– Näe, man kan försvara en plats under kortare eller längre tid. Att det skulle räcka till att tillföra förband till Gotland, så är det inte. För all tillförsel som vi kommer att försöka göra i ett sånt läge, den kommer ju också att bekämpas, säger Neretnieks.

Försvaret av Gotland blir en bråkdel av hur det såg ut vid kalla krigets slut. Då kunde 6 000 gotländska soldater, anställda och som gjort värnplikten, snabbt mobiliseras.

2018 blir det 160 yrkessoldater och hemvärnets 460 man på Gotland. Och så de 140 tillfälligt anställda som måste ta sig till ön. Alltså ungefär en tiondel så många soldater på ön.

En miljard satsas på att återuppbygga ett försvar på Gotland och det är en del av de 10 miljarder som Försvarsmakten har fått i extra anslag under perioden 2016-2020. Dessutom investeras 780 miljoner kronor på att bygga en ny garnison.

Kaliber har begärt ut Försvarsmaktens egen analys av hur försvarsförmågan blir med de extra tillskotten. Det dokument vi har fått ut är till stora delar maskat. Men inte allt. Så här står det:

"Risktagningen är för stor relativt möjligheterna att möta olika händelseutvecklingar. Detta är särskilt påtagligt avseende uppgifter i högre konfliktnivåer".

Det betyder att Sverige har fortsatt svårt att försvara landet vid krig och konflikt.

Försvarsminister Peter Hultqvist utesluter inte att det blir mer satsningar på försvaret av ön.

Kan stridsgrupp Gotland som den är utformad nu försvara ön vid ett angrepp?

– Stridsgruppen kan ju när den väl är klar utgöra någonting som är tröskelhöjande, som har en försvårande omständighet för en eventuell angripare. Och det leder ju också till vi har en helt annan beredskapsmöjlighet på Gotland. Så att jag anser att det här är en viktig investering. Sen om det här är slutpunkten, det är väl för tidigt att säga. Men jag tror ju att den här frågan kommer att vara väldigt aktuell i nästa försvarsberedning också med Gotland, säger Peter Hultqvist.