Lättare för friskolor att ta emot nyanlända elever

2:40 min

Regeringen och allianspartierna har kommit överens om en lagändring, som börjar gälla i november och som ska ge Sveriges friskolor möjlighet att ta emot fler nyanlända elever.

Det här välkomnas av Martin Åkerman, rektor på Montessorigrundskolan i Malmö.

– Jag ser väldigt positivt på den här lagändringen, för det här ger oss också en möjlighet att hjälpa till med Malmös barn, på ett sätt som inte varit möjligt tidigare, säger han.

Uppgörelsen mellan regeringen och allianspartierna gör att Sveriges friskolor kan ta in nyanlända på fem procent av sina platser, fast dessa inte köat lika länge som andra barn.

– Jag tycker även att vi har en skyldighet att hjälpa till, säger Martin Åkerman.

Montessorigrundskolan kan dock inte börja med det genast, eftersom man saknar erfarenhet på området.

– För oss initialt kan det bli något problematiskt, vi behöver förbereda oss för att ha kompetensen att ta emot nyanlända.

Montessoriskolan Maria är en av 25 friskolor inom grundskolan i Malmö kommun som från 1 november alltså ska kunna ta emot fem procent nyanlända elever vid sidan av kön.

Malmös grundskoledirektör Anders Malmqvist ser positivt på reformen men är osäker på hur stor effekt den kommer att få.

– Det är lite svårt att bedöma. Ungefär 16 procent av Malmös elever finns i friskolorna, om Malmö tar emot tusen nyanlända barn skulle 160 barn gå till friskolorna om dom skulle ta sin andel. Men det beror ju på vilken plats dom har i friskolorna och det har vi ingen riktig uppfattning om idag, säger Anders Malmqvist.

– Däremot vet vi att flera friskolor uttalat att man gärna tar emot nyanlända elever i sin verksamhet, tillägger han.

Idag kan friskolor där det är kö göra ett urval baserat på bland annat kötid, syskonförtur och närhetsprincip.

Regeringen är överens med allianspartierna att fem procent av elevantalet framöver ska kunna vikas för barn som bott i Sverige kortare än två år.

Det är i linje med förslag som en utredning nyligen kom fram till , och som tillsattes efter höstens migrationsöverenskommelse, som ju regeringen och allianspartierna slöt.

Och skolminister Gustav Fridolin tror att det här ska ge resultat:

– Det är klart att det kan göra jättestor skillnad. Fem procent motsvarar hur många det skulle vara om alla skolor tog lika stort ansvar, och så är det inte idag, utan det är tio procent av skolorna som tagit emot hälften av alla nyanlända elever. Och det är ofta skolor som redan från början haft tuffa förutsättningar, säger han till Ekot.

Frågan är om någon i kö till friskola kan känna sig åsidosatt av den här förändringen.

Friskolornas riksförbunds vd Ulla Hamilton förnekar det och säger att det handlar om nya platser på friskolorna som viks för de nyanlända.

I Malmö, på Montessorigrundskolan Maria, där 160 barn köar till 20 platser, menar rektor Martin Åkerman att det i så fall är värt det.

– Naturligtvis är det någon som drabbas. Samtidigt kan jag känna att det är viktigt att vi kan vara med och hjälpa till.