Kyrkans resor

Kyrkpersonal reste till Irland för 300 000 kronor

3:10 min

Kyrkopolitiker och anställda i Svenska kyrkan åker på dyra utlandsresor till turistorter och storstäder visar Ekots granskning. Svenska kyrkan i Karlskrona använde 300 000 kronor för att studera keltisk andlighet i Irland.

Per Gustafsson, kanslichef för Svenska kyrkan i Karlskrona, berättar vad resan syftade till. 

– Vi utgick från missionärer som kristnade kelterna och studerade hur deras influenser påverkade vår tids kristendom, säger han. 

Varför behövde ni studera just det?

– Det var ett sätt att höja kompetensen hos medarbetarna. Vi har ju morgonböner och middagsböner och lade in kunskapen i bönetexterna och sångerna, säger Per Gustafsson.

Från Svenska kyrkan i Karlskrona åkte 33 personer på en femdagars resa till Irland. Programmet var luftigt med en rad sevärdheter, endast en dag ägnades åt arbete i studiegrupper.

Per Gustafsson, som själv var med på resan, tycker att det var väl använda pengar.

Borde ha satsat på annat
Men de medlemmar i Svenska kyrkan som vi pratat med har inte märkt av något keltiskt inslag i gudstjänsterna och alla vi pratat med tycker att pengarna kunde ha använts på ett bättre sätt.

– De här pengarna skulle de kunna använda till någonting annat. Det finns ju fattigdom, säger Karlskronabon Helena Åberg.

Gunnar Karlsson från Holmsjö tycker att Svenska kyrkan kunde ha satsat de här pengarna på ungdomsverksamhet istället. Och han undrar vad keltisk andlighet har med Svenska kyrkan att göra.

Förstår missnöjet
Kanslichefen Per Gustafsson har förståelse för att medlemmarna tycker att det var fel att lägga så mycket pengar på en resa till Irland. Resan gjordes 2010 och i dagsläget finns inga planer på att ordna en liknande studieresa.

Läs mer om granskningen av Svenska kyrkan här.